Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στίς 7/10

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 07.10.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης: «Ανάπλαση οδού Αιγαίου Πελάγους από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς».
  2. Απομάκρυνση περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό ΕΙΡΗΝΗΣ 75, κατόπιν εγγράφου του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και αίτημα της δικαιούχου για μετατόπισή του σε νέα θέση.
  3. Έγκριση ή μη αιτήματος της ΠΑΤΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ δικαιούχο περιπτέρου επί της οδού ΗΠΕΙΡΟΥ 1 & Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, για την μετατόπισή του στη θέση του κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΛΒΕΤΙΑΣ.
  4. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη ενός (1) δέντρου (πεύκο) επί της οδού Αλ. Παναγούλη αρ. 54 και Καραολή & Δημητρίου, Ο.Τ. 282, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής».

 Αγία Παρασκευή  02-10-2020

                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                    Βασίλειος Ζορμπάς