Σε γαϊτανάκι παρατάσεων οι Υπηρεσίες Δόμησης

οποίου αναφέρει ότι: “Ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1η.10.2021. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.11.2020.”.

Για το ζήτημα των ΥΔΟΜ και για το πως φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση, η ΕΜΔΥΔΑΣ επισημαίνει τα εξής

Δέκα χρόνια μετά τον Καλλικράτη, ακόμη δεν έχει δοθεί λύση. Τον Μάρτιο του 2020 το υπουργείο Εσωτερικών με τον ν. 4674, θεσμοθέτησε έναν μηχανισμό υποστήριξης των δήμων -μέσω ΕΕΤΑΑ, ΜΟΔ, Αναπτυξιακών- που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους πολεοδομία, αναβάλλοντας όμως την εφαρμογή του ν. 4555 έως τις 31.12.2023. Λίγους μήνες αργότερα, το υπουργείο Εσωτερικών άλλαξε ξανά γνώμη: τον Ιούνιο, με διάταξη στον ν. 4700/20, ορίζει ότι έως την 1η Νοεμβρίου οι δήμοι θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν δικές τους ΥΔΟΜ, ή να υπογράψουν μια προγραμματική σύμβαση με τον δήμο που τους εξυπηρετεί σήμερα. Ωστόσο ξέχασαν την αναβολή που είχε δοθεί και έτσι την 1η Οκτωβρίου επανέρχεται… για να τροποποιήσει το ίδιο άρθρο για τρίτη φορά σε ένα έτος. Με τον ν. 4735/20 καταργεί την αναβολή που είχε δοθεί για το τέλος του 2023, αφήνοντας την 1η Νοέμβρη ως καταληκτική ημερομηνία. Όπως ήταν αναμενόμενο σχεδόν κανένας δήμος δεν είχε ανταποκριθεί στον ελάχιστο χρόνο που είχε και στις λειτουργούσε πολεοδομίες προκλήθηκε πρόσθετη αναστάτωση για το αν συνεχίζουν να υποστηρίζουν ή όχι…

Μεταξύ όλων αυτών των απίστευτων παλινωδιών, κανείς δε θυμήθηκε να συνεργασθεί ή να ρωτήσει τους Διπλωματούχους Μηχανικούς που δουλεύουν στις Πολεοδομίες, ή την ΕΜΔΥΔΑΣ, ούτε πέρασε από κανενός το μυαλό, ότι χωρίς επαρκή στελέχωση και προσλήψεις είναι αδύνατο να λειτουργήσουν 330 Δημοτικές Πολεοδομίες. Τα δε Παρατηρητήρια Δόμησης του Ν.4495/16 ακόμη αναζητούνται…

Το δε ΥΠΕΝ αφού άφησε το Υπ. Εσωτερικών να νομοθετεί, όπως περιγράψαμε παραπάνω θυμήθηκε “τη Ριζική αναμόρφωση του συστήματος των Υπηρεσιών Δόμησης (ΣΥΔΟΜ), επαναφέροντας και τις Πολεοδομίες σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Σίγουρα δεν πρόκειται να πλήξουμε την επόμενη περίοδο.

Επιμένουμε ότι η απαιτούμενη στελέχωση των ΥΔΟΜ πρέπει να γίνει με προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών και όλου του απαιτούμενου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Επάρκεια προσωπικού με κριτήρια, όπως έκταση χωρικής αρμοδιότητας της ΥΔΟΜ, γεωγραφία, πληθυσμός, νησιωτικότητα. Όχι στις προσωρινές και επίφοβες λύσεις ανάθεσης καθηκόντων Δημόσιας Αρχής σε Συμβασιούχους Έργου, ή στην ΕΕΤΑΑ ή στις Αναπτυξιακές Εταιρίες με τις οποίες θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις (οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής).”