Τακτική συνεδρίαση του ΠΑΟΔΑΠ μέσω τηλεδιάσκεψης στις 18/11

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α΄) προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθεί την Tετάρτη 18  Νοεμβρίου 2020, με ώρα ενάρξεως την 12.00.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

  1. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΑΠ οικονομικού έτους 2020.
  2. Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. κατόπιν αντικατάστασης τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.
  1. Έγκριση κατάστασης εκπαιδευτικού προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου Αγίας Παρασκευής για το σχολικό έτος 2020-2021.
  2. Eπέκταση ωραρίου λειτουργίας των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων  του ΠΑΟΔΑΠ.
  3. Αναπλήρωση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτος 2020.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σπυρίδων χρ. Παπασπύρου