Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων λόγω COVID-19 267.210,63€ για την Αγία Παρασκευή (Απόφαση)

Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Εδώ η λίστα με τους δήμους και τα ποσά που τους αναλογούν από την έκτακτη επιχορήγηση.