Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 15/1

  1. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
  2. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων.
  3. Έγκριση ή μη πρακτικού για την αξιολόγηση της ένστασης σχετικά με την απευθείας ανάθεση για “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SERVERS ΚΑΙ ΔΙΚΤΟΥ (2020)”».
  4. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου που αφορά «Tέλη διοδίων Αττικής οδού».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών

                                                          Αγία Παρασκευή  13-01-2021

                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ