Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 13/1/2021

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα Τετάρτη, 13-1-2021 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν, εκτός από την ενημέρωση-συζήτηση που θα γίνει για την εξέλιξη των έργων για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, θα συζητηθεί και η Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την ανάθεση Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου διερεύνησης των κυκλοφοριακών δεδομένων, το σχεδιασμό ενός πιλοτικού προγράμματος βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, Παπάγου – Χολαργού και Βριλησσίων, συνολικού κόστους 24.800 ευρώ (με Φ.Π.Α.), με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Β. Γιαννακόπουλο.

Τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Ενημέρωση-συζήτηση για την εξέλιξη των έργων για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Νάνου)

 • Λήψη απόφασης για εκκένωση και παράδοση του ακινήτου επί των οδών Λέρου και Αγίου Παύλου 33 στον Πειραιά.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Λήψης απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου με δημόσια μειοδοτική δημοπρασία προς στέγαση των Υπηρεσιών του 2ου Κέντρου Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Πειραιά.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων – Αγοράς Ακινήτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 13 του Π.Δ. 242/1996).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Λήψη απόφασης για δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Αποδοχή παραχώρησης χρήσης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ6011 οχήματος μάρκας ΚIA MOTORS του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α.) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.) της Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Λήψη απόφασης για εκποίηση – ανακύκλωση ή καταστροφή άχρηστου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΚΕΚ Π.Ε. Πειραιά με τη διαδικασία της αναγγελίας στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του φορτηγού με αριθ. κυκλοφ. ΚΗΟ-6106, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο Δήμο Σαρωνικού.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1568/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1573/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Τουριστική Προβολή και Ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής για τη χρονική περίοδο 2021-2023.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θ. Κουτσογιαννόπουλος)

 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 267/2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τίτλο : «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Αττικής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 178 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018»).

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρ. Θεοδωρόπουλος)

 • Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού στην Περιφέρεια  Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)

 • Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την ανάθεση Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου διερεύνησης των κυκλοφοριακών δεδομένων, το σχεδιασμό ενός πιλοτικού προγράμματος βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, Παπάγου – Χολαργού και Βριλησσίων, συνολικού κόστους 24.800 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Γιαννακόπουλος)

 • Λήψη απόφασης για την ίδρυση λαϊκών αγορών του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Μελάς)

 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά σε μετατόπιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.» ετήσιας δυναμικότητας 187,5 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση Φόκα Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων. (ΠΕΤ: 2007336528).

(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)