ΣΕΑΝ: Δικαιολογητικά εγγραφής στο Σύνδεσμο

Ανακοίνωση ΣΕΑΝ ΑΝ Αττικής: 

Όσοι ενδιαφέρονται για α) Εγγραφή στον σύνδεσμο β) Εξόφληση ετήσιας συνδρομής γ) Καταθεση δικαιολογητικών για έκδοση ταυτότητας ή Παραλαβή ταυτότητας μπορούν κατόπιν Ραντεβού στα : seanaa@seanaa.gr ή tbrianis@gmail.com  ή στο 6944367834

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΡΙΑΝΗΣ                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ