49.989 € από το«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Δήμο Αγίας Παρασκευής για την τοποθέτηση στεγάστρων

Με απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του υπουργείου Εσωτερικών Γεωργίας Βαλατσού, που υπογράφηκε την Τρίτη 12 Ιανουαρίου, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V, της παρακάτω Πράξης:
«Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων» συνολικού προϋπολογισμού 49.989,36€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Το πρόγραμμα αφορά την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.