Πόσα παίρνει ο κάθε δήμος από τους ΚΑΠ – “575.534,70” η Αγία Παρασκευή (πίνακας)

Με απόφαση της υπηρεσιακής γραμματέως του υπουργείου Εσωτερικών, Γεωργίας Βαλατσού, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.410.250,27 €, το οποίο αποδίδεται ως πρώτη (Α΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2021 σε όλους τους Δήμους της Χώρας