Υπουργείο Οικονομικών: Απογραφή του πληθυσμού μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και συνέντευξης τον Οκτώβριο 2021

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στις 26/1/2021 προς ψήφιση στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

Με το Μέρος Α΄ του εν λόγω Σχεδίου Νόμου ρυθμίζονται θέματα διενέργειας Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ειδικότερα, καθορίζονται ο σκοπός το αντικείμενο, οι ορισμοί, το πεδίο εφαρμογής, ο χρόνος και η διαδικασία διενέργειας των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021, καθώς και της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας έτους 2021. Ακολουθούν διατάξεις που αφορούν τη συλλογή στοιχείων και τα όργανα των παραπάνω Γενικών Απογραφών. Επιπλέον, ρυθμίζονται διοικητικά και οικονομικά θέματα και θέματα μεταπογραφικών εργασιών.

Τα Μέρη Β΄ και Γ΄ του Σχεδίου Νόμου περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Απογραφές

Οι απογραφές θα διενεργηθούν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας επέβαλαν την αναπροσαρμογή του αρχικού σχεδιασμού με στόχο τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αθανάσιος Θανόπουλος (Photo: naftemporiki)

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) Αθανάσιος Θανόπουλος μίλησε για την απογραφή του 2021 και σημείωσε ότι λόγω της πανδημίας, θα υπάρξει δυνατότητα “αυτοαπογραφής” μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής. Υπεύθυνο γι’ αυτήν θα είναι το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής του κ. Πιερρακάκη.

Επίσης, για τα νοικοκυριά που το επιθυμούν θα γίνει κανονική συνέντευξη, αλλά σε δημοτικά καταστήματα ή τηλεφωνικά, ενώ συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί και για τις ομάδες πληθυσμού που διαμένουν σε συλλογικές δομές, (ιδρύματα, νοσοκομεία, καταυλισμούς, δομές προσφύγων). Όπως σημείωσε, η μεν απογραφή γεωργίας-κτηνοτροφίας θα ξεκινήσει μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο τον Φεβρουάριο, ενώ η απογραφή του πληθυσμού θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Το κόστος θα ανέλθει στα 63 εκ. ευρώ και τα αναλυτικά αποτελέσματά της θα δοθούν εντός 27 μηνών.