Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 9/2

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις  09-02-2021  ημέρα Τρίτη   και ώρα  11.00.μ. με θέμα:

  1. Έγκριση παράτασης του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.

           

 Αγία Παρασκευή  05-02-2021

                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                    Βασίλειος Ζορμπάς