Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ στις 16/2.21

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16.02.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30  με θέματα:

  1. Συζήτηση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (Π.Φ.Υ.), στον δήμο μας – Δημοτικά Ιατρεία (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).