Ειδική συνεδρίαση και «Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής έτους 2020» στίς 17/3 (pdf)

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 185 του Ν. 3852/2010 ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Με θέμα «Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής έτους 2020»

θα πραγματοποιηθεί στις 17.3.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, στο πλαίσιο των μέτρων για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-ΕΡΓΑ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ -ΔΡΑΣΗΣ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 2020