Προκηρύσσεται θέση ενός (1) συνεργάτη στον Δημόκριτο

Προκηρύσσεται η πρόσληψη ενός (1) συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου / προγράμματος με τίτλο «Κτιριακή Αναβάθμιση ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»:

  • Μία (1) Θέση Συνεργάτη πτυχιούχου Μηχανικού ΑΕΙ, για την ενδυνάμωση του Project Management Office (PMO) και την διοικητική υποστήριξη του διαχειριστή – Project Manager του έργου κατασκευής νέων κτιρίων του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Απαιτούμενα Προσόντα υποψηφίων:

· Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ

· Αποδεδειγμένη 4ετής εμπειρία στη διαχείριση και διοίκηση έργων ή 6 ετής εμπειρία στην υποστήριξη έργων ως μέλος του PMO

· Άριστη γνώση AUTOCAD 2d και 3d

· Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office (MS World, MS Excel, MS Powerpoint), γνώση προγραμμάτων διαχείρισης έργων (όπως MS Project, Project Libre)

· Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Αιτήσεις έως 28/03/2021.