Κοινωνικό Οδοντιατρείο απέκτησε το “Χαμόγελο του παιδιού” στην Αγία Παρασκευή

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έθεσε σε λειτουργία την Τρίτη 30 Μαρτίου, Κοινωνικό Οδοντιατρείο στην Αγία Παρασκευή, κατόπιν άδειας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής. Το νέο, άρτια εξοπλισμένο οδοντιατρείο επισκέφθηκαν για πρώτη φορά δύο παιδιά που στηρίζει ο Οργανισμός και έλαβαν την κατάλληλη οδοντιατρική φροντίδα.

Το Κοινωνικό Οδοντιατρείο, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την εθελόντρια οδοντίατρο κα Σοφία Τσεσμελάκη, στελεχώνεται από εθελοντές οδοντιάτρους και αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια του Οργανισμού μας για εξασφάλιση δωρεάν πρόσβασης των παιδιών σε υπηρεσίες υγείας, με έμφαση σε όσα οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης ή βιώνουν για τον οποιαδήποτε λόγο κοινωνικό αποκλεισμό.

Το Οδοντιατρείο αποτελεί Τμήμα του Κοινωνικού Πολυιατρείου που λειτουργεί ο Οργανισμός και το οποίο διαθέτει Παιδιατρικό, Οφθαλμολογικό και Ωτορυνολαρυγγολογικό Ιατρείο.

Θα θέλαμε να απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία SADENT για την ευγενική χορηγία του συνόλου του οδοντιατρικού εξοπλισμού και την πλήρη λειτουργία του Οδοντιατρείου.