Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ στις 12/4

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α΄) προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, με ώρα ενάρξεως την 17.30.

 Τα θέματα ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση Τεχνικής Μελέτης και όρων διακήρυξης για την Υλοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
 2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών   για τη σύναψη   δημοσίων συμβάσεων   παροχής γενικών   υπηρεσιών   για   το   έτος 2021 βάσει  του  Ν.4412/16.
 3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου  δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών  υπηρεσιών  για   το έτος  2021 βάσει του Ν. 4412 / 2016.  
 4. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών   για  τις δημόσιες   συμβάσεις   προμηθειών  και  γενικών  υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν.4412/2016.
 5. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής  ειδών εξοπλισμού έτους 2021.
 6. Συγκρότηση  επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και  αξιολόγησης προσφορών  για τη σύναψη δημοσίων  συμβάσεων  προμηθειών για το έτος 2021.
 7. Ορισμός Ειδικού Ταμία και Διαχειριστή του Ν.Π.Δ.Δ.  Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής  για το έτος 2021.
 1. Σύσταση παγίας προκαταβολής οικ. έτους 2021 και ορισμός υπολόγου ως διαχειριστής.
 2. Έγκριση και δέσμευση πιστώσεων παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2021.
 1. Ορισμός υπευθύνων παρακολούθησης των εσόδων των αθλητικών προγραμμάτων, των Εργαστηρίων Τέχνης και του Ωδείου, καθώς και των βεβαιωτικών καταλόγων, για το έτος 2021.
 2. Επιστροφές χρημάτων.
 3. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή της Ομάδας Θεάτρου του Οργανισμού στο 14ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής 2021.
 4. Λήψη απόφασης για την λειτουργία στον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής (Νεαπόλεως 7) του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου της υπ΄αρ. 16798/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του

Με εκτίμηση,

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Σπυρίδων  Χρ. Παπασπύρος