Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομική Επιτροπή στίς 12/5

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) την 12.05.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. με θέματα:

  1. Έγκριση παράτασης του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής

************************************************************************

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 12.05.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ».
  2. Λήψη απόφασης  για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 2018».
  3. Λήψη απόφασης για την παράσταση του Δήμου, δια συνηγόρου, στο Ποινικό Τμήμα του  Άρειου Πάγου,την 26-5-2021, για υποστήριξη της κατηγορίας κατά των αναιρεσειόντων 1) Στέφανου Σιαφάκα του Κωνσταντίνου, 2) Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα, 3) Χρήστου Σιαφάκα του Νικολάου και 4) της  «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».