Δείτε-Live- την Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση στις 9/6 από το APimages

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ-ΔΕΙΤΕ live.localtv.gr/zontani-sindesi-dimos-agias-pasaskevis/

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καλείσθε να προσέλθετε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Σώματος που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’), στις 09-06-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00 με θέμα:

  «Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, ετών 2019-2020».