Αντικειμενικές αξίες: Δείτε την τιμή ζώνης του ακινήτου με ένα κλικ στο valuemaps.gov.gr

Με τη βοήθεια ενός ψηφιακού χάρτη και ακολουθώντας μια σχετικά απλή διαδικασία, θα μπορούν πλέον οι ενδιαφερόμενοι να εντοπίζουν άμεσα, εύκολα και με ακρίβεια τη ζώνη του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού στην οποία ανήκει το ακίνητο που τους ενδιαφέρει, αλλά και να υπολογίζουν την αντικειμενική αξία του, συμπληρώνοντας τις απαραίτητες σχετικές παραμέτρους.

Η σχετική εφαρμογή βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση valuemaps.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι εισάγοντας τα αναγκαία στοιχεία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κατοικίας (παλαιότητα, προσόψεις κ.λπ.), μπορούν να υπολογίσουν την τρέχουσα αντικειμενική αξία του ακινήτου,

Η διαδικασία για κατοικίες αναλυτικά:

Αρχικά εισέρχεστε στην διεύθυνση valuemaps.gov.gr/ και διαλέγετε το «είσοδος στην υπηρεσία».

Για εντοπισμό ζώνης του αντικειμενικού συστήματος, εισάγετε διεύθυνση, τοπωνύμιο ή τον κωδικό ζώνης στο πεδίο αναζήτησης και πατώντας το μεγεθυντικό φακό εστιάζετε στη ζώνη ενδιαφέροντος.

Η εναλλαγή μεταξύ των ζωνών της αναπροσαρμογής του 2018 και της αναπροσαρμογής του 2021 γίνεται μέσω του σχετικού κουμπιού αριστερά.

Ακολούθως:

1. Στο πλαίσιο «Διεύθυνση ή Τοποθεσία ή Ζώνη» (πάνω αριστερά) γράψτε τη διεύθυνση της κατοικίας και πατήστε enter. Ο χάρτης θα εστιάσει στη διεύθυνση που γράψατε, με το πλαίσιο Αναζήτησης Αποτελέσματος να δείχνει επάνω στο ακίνητο. Κλείστε το πλαίσιο αυτό πατώντας το Χ.

2. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το κουμπί € (πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε1)» μέσα από το «Επιλογή Μεθόδου Υπολογισμού» και κάντε κλικ στο ακίνητο ενδιαφέροντος πάνω στον χάρτη.

Στον χάρτη εμφανίζεται ένα νέο πλαίσιο με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Ζώνη του ακινήτου. Στο πλαίσιο της εφαρμογής εμφανίζεται αυτόματα η Τιμή Εκκίνησης (Τιμή Ζώνης) και όλες οι πιθανές προσόψεις του ακινήτου σε ζώνη. Θα πρέπει να επιλέξετε όσες προσόψεις ισχύουν (πχ. Γραμμική Ζώνη Α, Κυκλική Ζώνη Β, κτλ.) ώστε να επιλεγεί η σωστή τιμή εκκίνησης.

3. Επιλέξτε μία περίπτωση από το «Β. Συντελεστής Πρόσοψης».

4. Επιλέξτε τον όροφο της κατοικίας μέσα από το «Γ. Συντελεστής Ορόφου».

5. Συμπληρώστε τον Συντελεστή Εμπορικότητας μέσα στο πλαίσιο (οι Συντελεστές

Εμπορικότητας των δρόμων της Ζώνης βρίσκονται στο πλαίσιο της ζώνης με χρήσιμες πληροφορίες που αναφέρθηκε πιο πάνω, επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Περισσότερες πληροφορίες» στον τίτλο «Σ.ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ»).

Αναζητήστε το όνομα του δρόμου που έχει πρόσοψη/προσόψεις το ακίνητο και συμπληρώστε την αντίστοιχη τιμή. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το όνομα του δρόμου που έχει πρόσοψη/προσόψεις το ακίνητο, ο Σ.Ε. παίρνει την τιμή 1,0.

6. Συμπληρώστε τα τετραγωνικά της κατοικίας στο «Δ. Επιφάνεια (σε τ.μ.)» και ο Συντελεστής Επιφάνειας θα εμφανιστεί αυτόματα στο «Ε. Συντελεστής

Επιφάνειας».

7. Συμπληρώστε το Έτος Κατασκευής ή τα Χρόνια Παλαιότητας στο «ΣΤ. Συντελεστής Παλαιότητας».

8. Επιλέξτε τυχόν ειδικές συνθήκες που συντρέχουν στο «Ζ. Συντελεστής Ειδικών Συνθηκών».

9. Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «Η. Συντελεστής Αποπεράτωσης».

10. Επιλέξτε τον Τρόπο Κατασκευής στο «Θ. Συντελεστής Τρόπου Κατασκευής».

11. Επιλέξτε τυχόν εξοπλισμό που συντρέχει στο «Ι. Συντελεστής Εξοπλισμού».

12. Επιλέξτε τυχόν Συνιδιοκτησία στο «ΙΑ. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας».

Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο,

στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κουμπί «Επαναφορά» ή «Reset» διαγράφει τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στα πεδία για να προχωρήσετε σε νέο υπολογισμό.

Η εφαρμογή παρέχει και αναλυτικό οδηγός για άλλες περιπτώσεις όπως επαγγελματικό ακίνητο, οικόπεδο, παρκινγκ.

Η διαδικασία για επαγγελματική στέγη αναλυτικά:

1. Στο πλαίσιο Αναζήτησης Διεύθυνσης γράψτε τη διεύθυνση της επαγγελματικής στέγης και πατήστε enter. Ο χάρτης θα εστιάσει στη διεύθυνση που γράψατε, με το πλαίσιο Αναζήτησης Αποτελέσματος να δείχνει επάνω στο ακίνητο.

2. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το κουμπί € .

Επιλέξτε «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (Ε2)» μέσα από το «Επιλογή Μεθόδου Υπολογισμού» και κάντε κλικ στο ακίνητο ενδιαφέροντος πάνω στον χάρτη. Στον χάρτη εμφανίζεται ένα νέο πλαίσιο με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Ζώνη του ακινήτου. Στο πλαίσιο της εφαρμογής εμφανίζεται

αυτόματα η Τιμή Εκκίνησης (Τιμή Ζώνης) και όλες οι πιθανές προσόψεις του ακινήτου σε ζώνη. Θα πρέπει να επιλέξετε όσες προσόψεις ισχύουν (πχ. Γραμμική Ζώνη Α, Κυκλική Ζώνη Β, κτλ.) ώστε να επιλεγεί η σωστή τιμή εκκίνησης.

3. Επιλέξτε μία περίπτωση από το «Β. Συντελεστής Πρόσοψης».

4. Επιλέξτε τον όροφο της επαγγελματικής στέγης μέσα από το «Γ. Συντελεστής Ορόφου».

5. Συμπληρώστε τον Συντελεστή Εμπορικότητας μέσα στο πλαίσιο (οι Συντελεστές

Εμπορικότητας των δρόμων της Ζώνης βρίσκονται στο πλαίσιο της ζώνης με χρήσιμες πληροφορίες που αναφέρθηκε πιο πάνω, επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Περισσότερες πληροφορίες» στον τίτλο «Σ.ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ» – αρχείο pdf). Αναζητήστε το όνομα του δρόμου που έχει πρόσοψη/προσόψεις το ακίνητο και συμπληρώστε την αντίστοιχη τιμή. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το όνομα του δρόμου που έχει πρόσοψη/προσόψεις το ακίνητο, ο Σ.Ε. παίρνει την τιμή 1,0.

6. Το «Δ. Κριτήριο Βάθους» διαμορφώνεται αυτόματα από την εφαρμογή και εφαρμόζεται μόνο σε ισόγεια επαγγελματική στέγη.

7. Συμπληρώστε τα τετραγωνικά της επαγγελματικής στέγης, την πρόσοψη (σε μέτρα – μόνο για ισόγεια επαγγελματική στέγη), καθώς και τυχόν επιφάνεια παταριού στο «Ε. Επιφάνεια (σε τ.μ.)».

8. Συμπληρώστε τη Συνολική Επιφάνεια σε περίπτωση πολλαπλών ορόφων με λειτουργική ενότητα ή επιλέξτε τον συντελεστή επιφάνειας στο «ΣΤ. Συντελεστής Επιφάνειας».

9. Συμπληρώστε το Έτος Κατασκευής ή τα Χρόνια Παλαιότητας στο «Ζ. Συντελεστής Παλαιότητας».

10. Επιλέξτε τυχόν ειδικές συνθήκες που συντρέχουν στο «Η. Συντελεστής Ειδικών Συνθηκών».

11. Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «Θ. Συντελεστής Αποπεράτωσης».

12. Επιλέξτε τον Τρόπο Κατασκευής στο «Ι. Συντελεστής Τρόπου Κατασκευής».

13. Επιλέξτε τυχόν εξοπλισμό που συντρέχει στο «ΙΑ. Συντελεστής Εξοπλισμού».

14. Επιλέξτε τυχόν Συνιδιοκτησία στο «ΙΒ. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας».

Πηγή: dikaiologitika.gr