Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 7/7

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ-ΔΕΙΤΕ live.localtv.gr/zontani-sindesi-dimos-agias-pasaskevis/

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 07.07.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Πρόταση για Ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).
  2. Κατανομή κοινόχρηστου χώρου κεντρικής πλατείας Αγ. Παρασκευής, με επιπλέον χώρο λόγω των μέτρων εξαιτίας του κορωνοϊου Covid-19, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/24-05-2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 Ν.4795/17-04-2021» (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Έγκριση Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  4. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλου υπολόγου διαχειριστή του χρηματοδοτούμενου από την ΣΑ2019ΕΠ08510056 έργου «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής»με κωδικό ΟΠΣ 5034939 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στην «ΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για διενέργεια αγοράς καταναλωτών (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).