ΑΜΝΕΠ ΑΕ – Η Αναπτυξιακή “φάντασμα” των τριών δήμων

Γράφει η Λένα Μαρκή

Η ΑΜΝΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ (Αναπτυξιακή Μελισσίων-Νέας Πεντέλης) ιδρύθηκε στις 14-11-2007 από τους δυο πρώην Δήμους Μελισσίων και Νέας Πεντέλης, που συνενώθηκαν το 2010 στον Καλλικρατικό Δήμο Πεντέλης. Τότε καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μελισσίων − Νέας Πεντέλης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΜΝΕΠ ΑΕ» καθώς και το καταστατικό της, όπως καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 8129/28.9.2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζύγου Θεοφάνους Μπένου.

Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, την 1η Ιουλίου του 2009, εγκρίθηκε η συμμετοχή στην ΑΜΝΕΠ Α.Ε. δύο ακόμη δήμων, της Αγίας Παρασκευής και της Κηφισιάς, κάτι που οι υπεύθυνοι χαρακτήριζαν τότε ως «σημαντική εξέλιξη για το μέλλον και τις αναπτυξιακές προοπτικές της».

Μετά την αύξηση κεφαλαίου (όπου οι Δήμοι Κηφισιάς και Αγίας Παρασκευής συμμετείχαν με 64.438 ευρώ έκαστος) η συμμετοχή στην ΑΜΝΕΠ Α.Ε. διαμορφώθηκε ως εξής: Δήμος Μελισσίων 37,5%, Δήμος Αγίας Παρασκευής 25%, Δήμος Κηφισιάς 25% και Δήμος Νέας Πεντέλης 12,5%.

Μετά την Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα την ίδια μέρα, βάσει «πρακτικού» της εταιρείας εμφανίζεται να συνεδριάζει το νέο Δ.Σ. της ΑΜΝΕΠ Α.Ε., με παρόντα μέλη τους κ.κ. Φωτόπουλο Ασημάκη, Λάριο Ιωάννη, Γερασιμούλα Χαλιώτη, Νεφελούδη Ανδρέα, Κουρή Ιωάννη, Μιχαλακόπουλο Βασίλειο, Παλαιολόγο Τηλέμαχο, Παπαβασιλείου Γεώργιο, Κοσμά Χριστίνα, Τσούλο Γιώργο, Διονυσιώτη Ελευθέριο, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την συγκρότηση σε Σώμα και την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων με διαχειριστικές εξουσίες, δηλαδή να δοθεί το εν λόγω «πρακτικό σύγκλισης» του Δ.Σ. στις Τράπεζες και στις Αρχές για να συνεχίσει να λειτουργεί η εταιρεία… Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας επανεκλέγεται ο Ασημάκης Φωτόπουλος παρόλο ότι το Δ.Σ. δεν συνεκλήθη ποτέ! Να σημειωθεί ότι στις 30-8-2011 ο κ. Φωτόπουλος στο γραφείο του Δημάρχου Πεντέλης ισχυρίζεται ότι η υπογραφή που υπάρχει στα επίσημα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης (30-6-2009) και της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (1-7-2009) δεν είναι δική του.

Όμως, η σύντομη πορεία της περιβόητης και υπό εκκαθάριση σήμερα διαδημοτικής επιχείρησης, άλλα έδειξε. Σύμφωνα με την έκθεση προόδου εκκαθάρισης της ΑΜΝΕΠ Α.Ε., που συνέταξαν στις 17 Μαρτίου 2016, οι εκκαθαριστές Σωτήριος Σκαπέρδας και Γεωργία Μπούγλα, οι οποίοι έχουν οριστεί και ανέλαβαν με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων από τις 28/12/2012……«η μη ορθή αντιμετώπιση των προηγούμενων διοικήσεων εκφράζεται-εμφανίζεται κυρίως στην ουσιώδη έλλειψη οργανωμένου διοικητικού και επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας (π.χ. οργανωμένου λογιστηρίου, αρχείου, κ.τ.λ.), στη μη ύπαρξη υλικού ικανού επαληθευτικού υλικού, καθώς και στη μη επαρκή ύπαρξη οργανωτικής λειτουργίας των οργάνων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της ΑΜΝΕΠ Α.Ε.».

Ο ισολογισμός της εταιρείας ΑΜΝΕΠ Α.Ε. με ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2010 που συνέταξε η TMS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. και η έκθεση ανασύστασης των λογιστικών δεδομένων 2007-2010 από την Business Partners Network – Οικονομικοί και Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι, καθώς και όλο το υλικό που παρέλαβαν, αποτέλεσαν το υλικό που χρησιμοποιήθηκε από τους εκκαθαριστές ως βάση για τη σύνταξη της απογραφής και του ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης.

«Τα αποτελέσματα και τα δεδομένα αυτού που κατατέθηκαν στη Γενική Συνέλευση της ΑΜΝΕΠ Α.Ε. και δείχνουν την άσχημη οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η εταιρεία, αποτυπώνουν μόνο την οικονομική διάσταση. Η άλλη διάσταση η αφανής είναι οι συνέπειες που ενδέχεται να έχουν τα πρόσωπα Φυσικά, Νομικά και ΟΤΑ (τα τελευταία προ της εκκαθάρισης) από τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων προς ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, κ.λπ.»……επισημαίνουν οι εκκαθαριστές της ΑΜΝΕΠ Α.Ε. στην έκθεση που παρέδωσαν προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης επί της προόδου εκκαθάρισης της εταιρείας.

Στις 26-7-2011, μετά από πρόσκληση του δημάρχου Πεντέλης κ. Δημητρίου Στεργίου – Καψάλη έγινε συνάντηση με τους δημάρχους Κηφισιάς και Αγίας Παρασκευής, οι οποίοι και συναποφάσισαν τη δρομολόγηση άμεσων εξελίξεων στο θέμα της ΑΜΝΕΠ Α.Ε. και τη λύση και εκκαθάρισή της.

Ζημιά 1.121.000€ για τους μετόχους αναφέρει η έκθεση

Μετά το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε, οι τρεις Δήμοι-μέτοχοι προσπαθούν εδώ και δέκα χρόνια να εκκαθαρίσουν την επιχείρηση.

Η συνολική πίστωση για τις δικαστικές δαπάνες προβλέπεται σε 10.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση από τους Δήμους και με κατανομή κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΜΝΕΠ.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. ΑΜΝΕΠ, Παναγιώτης Μούστρης, το 2016 παραβρέθηκε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς και παρά τις ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με το παρελθόν της ΑΜΝΕΠ Α.Ε.. Αρκέστηκε μόνο να αναφερθεί στο ότι «η λειτουργία της δεν ευδοκίμησε αλλά κληρονομήσαμε μόνο χρέη, ενώ εκκρεμούν συμπληρωματικοί έλεγχοι που θα επιβαρύνουν έτη φορολογικά την εταιρεία», υπογραμμίζοντας ότι δικηγόρος που θα του ανατεθεί η υπόθεση, θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα για την προστασία των τριών Δήμων – μετόχων.

Ο ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης αποτελεί τον καθρέπτη της εικόνας της εταιρείας σήμερα. Από την πρώτη ανάγνωση του ισολογισμού έναρξης οι εκκαθαριστές διαπιστώνουν ότι οι συνολικές ζημίες της εταιρείας ανέρχονταν στο ποσό των 486.050,13€ και οι οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και φόρους τέλη σε 110.787,54€.

«Αν δε μετρήσουμε ότι το ταμείο είναι ανύπαρκτο και το μετοχικό κεφάλαιο έχει εξανεμιστεί η ζημία των μετόχων είναι της τάξης των 855.000€. Το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί από ανείσπρακτες απαιτήσεις από πρόστιμα, φόρους, τέλη, δικαστικές εκβάσεις, κ.τ.λ. Με το πέρας του προσωρινού τακτικού ελέγχου τα αποτελέσματα της ΑΜΝΕΠ Α.Ε. επιβαρύνονται τουλάχιστον κατά 266.089,12€ της ΦΑΕ Αθηνών και η συνολική μέχρι στιγμής ζημία των μετόχων ανέρχεται σε 1.121.000€»…..υπογραμμίζουν οι ίδιοι. Αυτά μέχρι το 2010 που αφορά η έκθεση των Ορκωτών Λογιστών.

Οικονομικά γεγονότα που χρήζουν διερεύνησης

Κατά την περίοδο της εκκαθάρισης προκύπτουν γεγονότα και συμβάντα που χρήζουν διερεύνησης και αιτιολόγησης, όπως στοιχεία για μη καταγραφέντα έσοδα κινηματογράφου, εμφάνιση μη καταγεγραμμένων πελατών-προμηθευτών και διαφορετικών υποχρεώσεων-απαιτήσεων από τις καταγραφείσες.

Επίσης, αναφέρονται στις ενέργειες ενημέρωσης των Δήμων-μετόχων για την άσχημη οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η διαδημοτική επιχείρηση, με τελευταία την ενημέρωση των δημάρχων Πεντέλης, Κηφισιάς, Αγ. Παρασκευής και των εκπροσώπων αυτών στην ΑΜΝΕΠ Α.Ε., στις 28/07/2014, για την εξέλιξη της εκκαθάρισης, αλλά και για τη διαρκή ενημέρωση του προέδρου της Γ.Σ. μέχρι και σήμερα για όλα τα τρέχοντα θέματα.

Δημοτικοί σύμβουλοι δεν γνώριζαν ότι συμμετέχουν στο Δ.Σ. της ΑΜΝΕΠ

Σύμφωνα με μαρτυρίες τους, Δημοτικοί Σύμβουλοι που εμφανίζονταν να μετέχουν και να λαμβάνουν αποφάσεις στο Δ.Σ. της ΑΜΝΕΠ Α.Ε., δεν γνώριζαν ούτε κατά πού πέφτουν τα γραφεία της εταιρείας.

Όπως είχε αποκαλύψει ήδη από το 2012 στο Δημοτικό Συμβούλιο ο αντιδήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Τσούλος – συνεπικουρούμενος και από τις καταθέσεις των πρώην Δημοτικών Συμβούλων Ελευθέριου Διονυσιώτη και Χριστίνας Κοσμά – μόλις στις 25/7/2011 έμαθαν πως μετέχουν στο Δ.Σ. αυτής της εταιρείας, με θητεία έως τις 30/6/2013 και ότι τους αναζητούν οι Αρχές, μαζί με όλο το Δ.Σ., έπειτα από σειρά καταγγελιών και δικογράφων με απαιτήσεις κατά της εταιρείας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε τότε ο Δημοτικός Σύμβουλος Λεωνίδας Ψυχόπαιδας, ο οποίος εκπροσώπησε το 2012 τον Δήμο Κηφισιάς στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκκαθάριση και λύση της εταιρείας…..«κανένα μέλος από κανένα Δημοτικό Συμβούλιο των δήμων που συμμετείχαν, δεν γνώριζε ότι είχε κληθεί ως μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας».

Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μια καλοστημένη «κομπίνα» με πλαστογραφημένες αποφάσεις μελών Δ.Σ., που δεν γνώριζαν ούτε κατά πού πέφτουν τα γραφεία της εταιρείας.

Οι τρεις τότε Δημοτικοί Σύμβουλοι της Κηφισιάς ισχυρίζονταν ότι ουδέποτε δέχτηκαν να μετέχουν στο Δ.Σ. της συγκεκριμένης εταιρείας, ενώ δεν είχε διευκρινιστεί και από τη Διοίκηση του Δήμου με ποια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν ως μέλη αυτής. Ο τότε Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Νίκος Χιωτάκης ισχυρίστηκε πως….«υπάρχει τέτοια απόφαση με τα ονόματα των συγκεκριμένων συμβούλων, αλλά ουδέποτε η συγκεκριμένη συστάθηκε ως εταιρεία των τεσσάρων δήμων. Ελάχιστη ως καμία σχέση έχει ο Δήμος Κηφισιάς, καθώς μετά τη συμμετοχή μας δεν έγινε Δ.Σ., ούτε πέρασε η απόφαση σε ΦΕΚ».

Ο κ. Ν. Χιωτάκης τόνισε τότε πως «όλες τις πράξεις παραδέχεται πως τις έκανε ο φερόμενος ως πρόεδρός της κ. Φωτόπουλος και αναλαμβάνει την ευθύνη», ενώ ο Δήμος θα καλύψει πλήρως τους συμβούλους της Κηφισιάς και θα διεκδικήσει την επιστροφή του ποσού των 64.438,00 ευρώ, με το οποίο συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΜΝΕΠ Α.Ε..

Επίσης από ενημέρωση που έκανε ο δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης στο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2011 αποκαλύπτεται ότι άτομα που φέρονταν ότι μετέχουν στο Δ.Σ. της ΑΜΝΕΠ «αποποιούνται τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. της ΑΜΝΕΠ» και με εξώδικό τους δηλώνουν ότι «ουδέποτε ήταν μέλη και ουδέποτε υπέγραψαν οποιαδήποτε έγγραφο», «εν αγνοία τους και χωρίς τη συγκατάθεσή τους φέρονται να εξελέγθησαν ως τακτικά μέλη», «ψευδώς αναφέρεται ότι παρέστησαν σε συνεδριάσεις» και ότι «κάποιος πλαστογράφησε την υπογραφή τους…».

Πρωτοφανείς καταστάσεις συνέβησαν κατά την παραλαβή του αρχείου της ΑΜΝΕΠ ΑΕ. Τα γραφεία της εταιρείας είχαν εκκενωθεί και είχαν ενοικιαστεί αλλού. Αρχείο της εταιρείας με πολλά έντυπα -αρκετά προεκλογικά- βρέθηκαν στα υπόγεια του κτιρίου στη Λεωφ. Δημοκρατίας 71 στα Μελίσσια, κατάσταση την οποία κλήθηκε και βεβαίωσε με δελτίο συμβάντος και η Αστυνομία.

Προβλήματα και στην παράδοση-παραλαβή της σφραγίδας, των περιουσιακών στοιχείων και των αρχείων

Όπως αναφέρει ο Δήμος Πεντέλης σε ανακοίνωσή του, «από την πλευρά των μελών του παλαιού Δ.Σ. και των θεματοφυλάκων των αρχείων της εταιρείας (του πρώην δημάρχου Μελισσίων κ. Εμμανουήλ Γραφάκου) και των συνεργατών του κ.κ. Τσούκλερη Δημήτρη και Παπαδόπουλου Ηλία ουδείς προσήλθε».

Σύμφωνα με δήλωση του νομικού εκπροσώπου του Δήμου Πεντέλης: «Μετά από την από 30/8 πρόσκληση του νεοεκλεγέντος Προέδρου της ΑΜΝΕΠ Α.Ε. κ. Ζυγούμη Γεωργίου για την παραλαβή βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας, εκλήθησαν να παραβρεθούν τα μέλη του Δ.Σ. που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της 30/6/2009, τα μέλη του νέου Δ.Σ που εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση της 3/8/2011, ο πρώην δήμαρχος Μελισσίων κ. Γραφάκος Εμ. και οι συνεργάτες του κ.κ. Παπαδόπουλος Ηλίας και Τσούκλερης Δημήτρης, καθώς και οι δήμαρχοι Πεντέλης, Κηφισιάς και Αγ. Παρασκευής, αλλά και οι τέως δήμαρχοι Αγ. Παρασκευής κ. Γιαννακόπουλος και Ν. Πεντέλης κ. Κοσοβίτσας. O κ. Γραφάκος με επιστολή του μάς ενημέρωσε ότι ο ίδιος αποφάσισε και στις 31/12/2010 έλυσε το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης των γραφείων της ΑΜΝΕΠ Α.Ε. και όρισε τους συνεργάτες του κ.κ. Τσούκλερη Δημ. και Παπαδόπουλο Ηλία να διατηρούν τη σφραγίδα, την περιουσία και τα αρχεία της εταιρείας. Ως εκ τούτου αποστείλαμε την πρόσκληση για την παραλαβή – παράδοση όλων των στοιχείων της εταιρείας.

Δυστυχώς όμως, μόλις σήμερα το πρωί λάβαμε μία επιστολή από τον κ. Γραφάκο, ότι κακώς τον ενοχλούμε για θέματα της ΑΜΝΕΠ Α.Ε. Μια ακόμη επιστολή λάβαμε σήμερα το πρωί από τον κ. Τσούκλερη Δημ., ο οποίος μας ενημέρωνε ότι ευρίσκεται εκτός Αθηνών και θα επιστρέψει στις 6 Σεπτεμβρίου 2011. Εκ μέρους του Δήμου Κηφισιάς προσήλθε το μέλος του νέου Δ.Σ. και δημοτικός σύμβουλος κ. Ψυχόπαιδας Λεωνίδας και εκ μέρους του Δήμου Αγ. Παρασκευής μας ενημέρωσε ο κ. Αλεφαντής Δημ., μέλος του νέου Δ.Σ. και δημοτικός σύμβουλος ότι δεν μπορεί να παραβρεθεί, λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Από τα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. της ΑΜΝΕΠ ΑΕ κ.κ. Τσούλο και Διονυσιώτη λάβαμε επιστολή ότι δεν θα παραβρεθούν, γιατί όπως μας έχουν ξαναδηλώσει, δεν γνώριζαν την εκλογή τους στο Δ.Σ της ΑΜΝΕΠ. Μετά ταύτα θα σταλεί νέα πρόσκληση για την παραλαβή – παράδοση της σφραγίδας, της περιουσίας και των αρχείων της ΑΜΝΕΠ, τα οποία κρίνουμε απολύτως απαραίτητα για να διενεργηθεί ο διαχειριστικός έλεγχος που αποφάσισε το νέο Δ.Σ.».

Πλήθος προμηθευτών και άλλα άτομα, που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία, ψάχνουν τα μέλη του Δ.Σ. της ΑΜΝΕΠ, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία έχουν κάνει επίσχεση εργασίας, ενώ τα χρέη της προς τρίτους εκτιμώνται σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και να φανταστεί κανείς πως επρόκειτο για «μιας στρατηγικής σημασίας επιλογή με έμφαση στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης», όπως δήλωναν το 2009 οι τέσσερις δήμαρχοι Αγίας Παρασκευής Βασίλης Γιαννακόπουλος, Κηφισιάς Νίκος Χιωτάκης, Νέας Πεντέλης Κώστας Κοσοβίτσας και Μελισσίων Μανώλης Γραφάκος.

Εν έτη 2021 …

Βρισκόμαστε στον Ιούλιο του 2021 και ακόμη δεν έχει γίνει οριστική εκκαθάριση της εταιρείας «φάντασμα» όπως έχει χαρακτηριστεί από πολλούς. Όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, κ. Βασίλης Ζορμπάς, εδώ και 3-4 μήνες έχει ζητήσει να ενημερωθεί, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση ακόμη. Στο ίδιο σκοτάδι βρίσκεται και ο Δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Γιώργος Θωμάκος. Κατά τα άλλα οι δημότες κλαίνε τα χρήματα που κατέβαλαν ως δημοτικά τέλη και επενδύθηκαν στην εν λόγω εταιρεία, χωρίς να γνωρίζουν επίσης πόσα θα χρειαστεί να πληρώσουν ακόμα…

Σχετικό άρθρο: Και άλλος σκληρός δίσκος που δεν λειτουργεί! Τι συνέβη στην ΑΜΝΕΠ ΑΕ;