Τελικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει τους τελικούς πίνακες κατάταξης  για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ