Δέκα (10) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού για την κάλυψη εποχικών αναγκών παίρνει ο ΠΑΟΔΑΠ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), συνολικά δέκα (10) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, με ειδικότητες: Αντισφαίρισης, Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής, Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός, Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες και Κλασσικός Αθλητισμός, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Αιτήσεις έως 20/09/21.