Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λ. Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή στις 25/9

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 25.09.2021 και κατά τις ώρες 04.30΄ έως 08.30΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις δύο αριστερές λωρίδες της Λ. Μεσογείων, περιοχής Δήμου Αγίας Παρασκευής, ως εξής:

Ø Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίας Τριάδος και Σ. Πετρούλα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Ø Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αποστόλου Παύλου έως και 15μ. μετά το ύψος της συμβολής της με την οδό Ευαγγελιστρίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Παλλήνη.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.