Πρόγραμμα εορτασμού 28ης Οκτωβρίου Αγίας Παρασκευής

Τρίτη 26η

Γενικός σημαιοστολισμός απο την 8η πρωινή της 26η μέχρι και την δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου

Τεταρτη 27η

Φωταγώγηση τις βραδυνές ωρες της 26ης και 27ης Οκτωβρίου ολων των Δημόσιων καταστημάτων των ΝΠΔΔ και Τραπεζών

Πεμπτη 28η

07.00 Χαρμόσινες Κωδωνοκρουσίες

08.00 Επισιμη έπαρση της σημαίας στην κεντρική πλατεία της πόλης

10.00 Επίσιμη δοξολογία στον Ι.Ν Αγίας Παρασκευής Εκφωνιση του πανηγιρικού της ημέρας

10+30 Επιμνημοσινη δέιση στο Ηρωο της κεντρικής Πλατείας Αγίας Πσρασκευής και κατάθεση στεφάνων

Τήρηση ενός λεπτού σιγής ..Ανάκρουση του Εθνικού Υμνου.

Ακολουθεί κατάθεση στεφώνων στο μνημείο “Γυναίκας της Πίνδου”

11+30 Παρέλαση ενώπιον των επισήμων της μαθητικής νοελαίας των δημόσιων και ιδιοτικών σχολελιων της πόλης μας των Προσκόπων και τω Οδηγών

18+30 Επίσιμη υποστολή της σημαίας

Τα γενικά προστάγματα της παρέλασης θα εχει ο Διευθυντής του 7ου Δημοτικού σχολείου Αγίας Παρασκευής ο κος Λογοθέτης Ιωάννης.