Η 39η Συνεδρίαση του Τεχνικού Προγράμματος του Δ.Σ αναβάλλεται – Η 40η κανονικά στις 20.00μμ

Η 39η Συνεδρίαση του Τεχνικού Προγράμματος του Δ.Σ αναβάλλεται – Η 40η κανονικά στις 20.00ΜΜ