Με γρήγορους ρυθμούς γίνεται η ανάπλαση της οδού Αιγαίου Πελάγους

Με γρήγορους ρυθμούς γίνεται η ανάπλαση της οδού Αιγαίου Πελάγους από την οδό Ελβετίας μέχρι την οδό Γραβιάς. Πρόκειται για το τμήμα που δεν είχε υπολογιστεί στην προηγούμενη ανάπλαση της οδού.

Όπως ενημερώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Βασίλης Σάρκουλας, το έργο περιλαμβάνει βιοκλιματικά πεζοδρόμια, χαμηλό φωτισμό τύπου led, νέα φύτευση και ασφαλτόστρωση.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί, εκτός απροόπτου, νωρίτερα από τη συμβατική υποχρέωση του εργολάβου, δηλαδή σε έξι (6) μήνες περίπου.

Ως γνωστόν με την υλοποίηση ενός έργου σε οποιοδήποτε δήμο τα εύσημα τα παίρνει η δημοτική Αρχή που φρόντισε για την κατασκευή του. Πίσω όμως από αυτήν υπάρχουν άνθρωποι και υπηρεσίες που εργάστηκαν και έφεραν εις πέρας όλα τα στάδια της υλοποίησης μέχρι αυτή να γίνει ορατή στους κατοίκους. Έκαναν μελέτες, σχέδια, διαγωνισμούς, ανέδειξαν προβλήματα και έκαναν προτάσεις.

Χαρακτηριστικά στοιχεία της οδού

Η οδός Αιγαίου Πελάγους, στο τμήμα της από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς είναι εγκεκριμένη οδός με τα ΦΕΚ143τ.Α/12-4-1939 και ΦΕΚ341τ.Α/09-12-1953, βρίσκεται στη περιοχή Άγιος Ιωάννης του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Το παρόν έργο αφορά τμήμα μήκους 400 μέτρων. Στο τμήμα αυτό η εν λόγω οδός είναι μονόδρομος με κατεύθυνση προς και έως την οδό Γραβιάς. Το πλάτος της οδού είναι περί τα 10m (από ρυμοτομική σε ρυμοτομική) με στάθμευση των οχημάτων εκατέρωθεν της οδού.