Εκλέχθηκαν για την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής (ονόματα)

Πρόεδρος : Βασίλειος Ζορμπάς

Τακτικά Μέλη

Ελένη Δάβαρη

Νικόλας Ζόμπολας

Διονύσιος Λέκκας

Γιάννης Αργυρός

Δημήτριος Κονταξής

Φωτεινού Ζωή

Γιάννης Λογοθέτης

Βάνα Νικολακοπούλου

Αναπληρωματικά Μέλη

Nίκος Κωβαίος

Νίκος Παναγόπουλος

Σοφία Αιδίνη

Ρέγας Δημήτριος

Πέτρος Διακογιάννης

Βρέθηκε 1 ΛΕΥΚΟ

Πάντα πρώτο στήν ενημέρωση το aparaskevi-images.gr