Οι επτά διεκδικήσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων από το Υπουργείο Οικονομικών

Επιστολή στον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη, απέστειλε η ΑΔΕΔΥ την 10η Ιανουαρίου.

Με αυτήν υπέβαλε αίτημα για συνάντηση, προτάσσοντας τις επτά κομβικές οικονομικές διεκδικήσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Ειδικότερα:

Ι] Αυξήσεις στους μισθούς

ΙΙ] Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

III] Επαναφορά 13ου– 14ουμισθού

IV] Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ

V] Μισθολογικό ξεπάγωμα διετίας 2015 – 2017

VI] Μείωση των επιτοκίων των δανείων των Δημοσίων Υπαλλήλων

VII] Βαρέα και ανθυγιεινά (Β.Α.Ε.)

Ακολουθεί ολόκληρη η Επιστολή: