Αποζημιώσεις για όσους έμειναν χωρίς ρεύμα: Άνοιξε πλατφόρμα για ζημιές οικιακών συσκευών

.

Αποζημίωση η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 600 ευρώ έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν πολίτες που είχαν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση τους και εξαιτίας των προβλημάτων αυτών υπέστησαν κάποια ζημιά σε ηλεκτρική τους συσκευή. Η αίτηση γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ σε ειδική πλατφόρμα με την διαδικασία να είναι αρκετά απλή.

Όσοι πολίτες έχουν υποστεί βλάβη σε ηλεκτρονική τους συσκευή μπορούν να μπουν στην ειδική πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ ΕΔΩ και να επιλέξουν αρχικά την επιλογή «Αιτήματα επικοινωνίας» και εν συνεχεία την υποκατηγορία «αποζημιώσεις».

Ο κάθε πολίτης θα πρέπει να υποβάλλει τη σχετική αίτηση εντός 10 ημερών από την ημέρα που έγινε η ζημιά. Ο πολίτης θα χρειαστεί να γράψει στην πλατφόρμα κάποια προσωπικά στοιχεία για να υποβάλλει την αίτηση. Σημειώνεται πως η αποζημίωση αυτή αφορά μόνο σε τυχόν ζημιά σε ηλεκτρονική συσκευή.

Τι θα πρέπει να κάνει στη συνέχεια ο αιτών

Ο αιτών που ζητά να λάβει αποζημίωση θα πρέπει:

  • να θέσει στη διάθεσή του ΔΕΔΔΗΕ (για 2 εργάσιμες ημέρες), εφόσον του ζητηθεί, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη, για έλεγχο πριν από την επισκευή τους
  • να θέσει στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν του ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου τεκμηρίωσης της βλάβης και του κόστους επισκευής ή αντικατάστασης των συσκευών με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών (τιμολόγια κ.λπ.).
  • να υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού που του χορηγείται
  • να γνωστοποιήσει στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού για κατάθεση του χρηματικού ποσού της αποζημίωσής του

Εντός 15 ημερών η απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζει επί την αιτήσεων αποζημίωσης εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, προστιθέμενου του χρόνου τυχόν καθυστέρησης από πλευράς του Καταναλωτή για την υποβολή στοιχείων που τους ζητηθούν.

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής του Καταναλωτή, ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλλει το χρηματικό ποσό, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.