Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις1602-2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00  με θέματα:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου και συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023.
 2.  Λήψη Απόφασης για αυτοδίκαιη άρση ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου χαρακτηρισμένο ως χώρος σχολείου, όμορου στο 5ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 117Γ, δυνάμει του Ν. 4759/2020.
 3. Λήψη απόφασης για την κυκλοφοριακή μελέτη εργοταξιακής παράκαμψης για τις ανάγκες  του έργου: ‘Ανέγερση Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Αγίας Παρασκευής’.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σχετικών με την παραχώρηση προτεραιότητας, στην Π.Ε. Πευκάκια.
 5. Λήψη απόφασης για την προσωρινή παραχώρηση θέσεων στάθμευσης κινητού πράσινου σημείου της Περιφέρειας, παρά την οδό.
 6. Λήψη απόφασης για την παράταση διακοπής λειτουργίας οδών για την διέλευση οχημάτων, κατά τις ημέρες διεξαγωγής λαϊκών αγορών.
 7. Λήψη απόφασης για την μεταφορά θέσης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ μαθητών από την οδό Ζεφύρων στην οδό Αιγαίου Πελάγους.

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 16-02-2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00  με θέματα:

 1. Υποβολή των Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Οριστική μελέτη αγωγών αποχέτευσης ομβρίων επί των οδών: (α). Ειρήνης (δύο τμήματα), (β). Θεμιστοκλέους – Ρήγα Φεραίου – Περικλέους-Παραδείσου, (γ). Τεμπών – Ύδρας, (δ). Νεαπόλεως και έλεγχος επάρκειας των αποδεκτών αυτών».
 2. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 59/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Σ.Θ).
 3. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για δαπάνη που αφορά την Συνδρομή για ηλεκτρονική σφραγίδα τύπου p.12 χωρίς χρονοσήμανση για τρία έτη.
 4. Απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Μαμαλίγκα Σωτηρίας – Ελένης, σε απόδοση ποσού 40.000,00€, που αφορά «Τέλη Διοδίων Αττικής Οδού».