Δημοπρασία για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης διενεργεί ο Δήμος Αγ. Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση και λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Η Δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί σε δύο (Α’ και Β’) φάσεις και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα-Δημαρχείο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του άρθρου 1 παρ.1 του Π.Δ. 270/1981.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ.