Παραδίδεται σε χρήση η Πεζογέφυρα στις 22/2 στήν Λ. Μεσογείων (Ιστορικό)

aparaskevi-images.gr

Η Πεζογεφυρα είναι έργο που προγραμμάτισε,μελέτησε,δημοπράτησε και χρηματοδότησε το Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος-ΠΕΠ Περιφερειας Αττικης.

Μετά από μελετη των συγκοινωνιολόγων Βοσκογλου και Μαρη οι οποίοι επέλεξαν την συγκεκριμένη θέση ως την τριτη σε επικινδυνότητα σε όλη την Αττική.

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.Για το έργο αυτό ο Δήμος Αγιας Παρασκευης είχε ευθύνη μόνο για θέματα κυκλοφορίας,παραχώρησης των χώρων για εργοταξιακές ανάγκες κλπ.Ο Δήμος ενημερώθηκε εγγράφως για να εκτιμήσει την όχληση στο περιβάλλον στις 22-2-2011, επί Δημαρχίας Ζορμπά και δεν υπήρξε αντίρρηση για την συγκεκριμένη θέση παρότι έκλεινε η είσοδος στην οδό Ευαγγελιστρίας από την Λεωφ. Μεσογείων.

2.Λίγες μέρες μετά την ανάληψη του Δήμου από την Δημοτική αρχη Σταθόπουλου,το Υπουργείο απέστειλε στον Δήμο,τα σχέδια της πεζογέφυρας για τελική ενημέρωση.Στις 2-10-2014 η νέα διοίκηση ,έχοντας αρκετές επιφυλάξεις για την ορθότητα της θέσης του βάθρου στην οδό Ευαγγελιστρίας, απέστειλε το υπ’ αριθμ. 37646/2-10-2014 έγγραφο και ζήτησε από το Υπουργείο την τροποποίηση του βάθρου αυτού προκειμένου να είναι εφικτή η είσοδος οχημάτων από την Λ.Μεσογείων.

Μετά από πολλές συζητήσεις και με τους μελετητές και με το Υπουργείο, η απάντηση ήταν «Τώρα είναι αργά.Οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή ήταν (εάν ήταν) εφικτή το 2011»Στην συνέχεια στις 5-10-2017 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου όπως και άλλων πέντε πεζογεφυρών εντός της Αττικής,μεταξύ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Οδικών Υποδομών του Υπουργείου και της εταιρείας «Σταθης Κοκκινης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ2020 ΑΕ» που ήταν ο μειοδότης στο σχετικό διαγωνισμό.

3.Στην συνέχεια το ΔΣ ενέκρινε την προσωρινή παραχώρηση στον ανάδοχο των απαιτούμενων χώρων δημιουργίας εργοταξίου,ολοκληρώθηκαν οι οριστικές μελέτες και στις αρχές του 2018.