Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 16/3

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16.03.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης που αφορά το έργο «Ανάπλαση οδού Ειρήνης» στο Δήμο Αγίας Παρασκευής για: α) την αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους  548.372,00 € από το Πράσινο Ταμείο και β) την εξουσιοδότηση προς το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τις περαιτέρω ενέργειες (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
  2. Τροποποίηση Α.Δ.Σ. 108/2011 περί την «Συμμετοχή του Δήμου μας στην Αστική Εταιρεία Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΄΄Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας΄΄» (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Λήψη απόφασης για την «Απόδοση ονόματος στο κλειστό Γυμναστήριο του Κοντοπεύκου» (εισήγηση: Επικεφαλής – κ. Ι. Σταθόπουλος & κ. Γ. Οικονόμου).
  4. Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με στοιχεία Ε49/Τ15 Ν12 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).