Τακτική Συνεδρίαση στις 27/4/22

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 27.04.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Αναγνώριση οφειλής και αποτίμηση σε χρήμα των μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων έτους 2021 (Συμπλήρωση της 160/2021 ΑΔΣ, ΑΔΑ: 6ΗΟ8Ω6Υ-Κ6Ι) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  3. Έγκριση του τρόπου και χρόνου υλοποίησης του «Θερινού  Προγράμματος  Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης έτους 2022» καθώς και των προϋποθέσεων διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
  4. Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  5. Επιστροφή χρηματικού ποσού, λόγω λάθους χρέωσης προσαύξησης ορόφων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  6. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσεων στάθευσης επί της οδού Αγίου Ιωάννου για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).