Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων

Νέα Εγκύκλιος για τη Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, στην παρούσα εγκύκλιο αναπτύσσεται μια σειρά θεμάτων που άπτονται όλων των πτυχών λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και καταβάλλεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του, καθώς και να παρουσιαστούν δόκιμοι τρόποι χειρισμού αυτών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στο εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο να αποφασίζει, εντός του οριοθετημένου πλαισίου νομιμότητας και βάσει του κανονισμού του,, για τον ειδικότερο τρόπο λειτουργίας του.

Αναλυτικά η νέα Εγκύκλιος που αφορά τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου Εδώ

——————

Νέα Εγκύκλιος για τη Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ακόμη, με τη νέα εγκύκλιο Αριθμός 374, αναπτύσσεται μια σειρά θεμάτων που άπτονται όλων των πτυχών λειτουργίας των ως άνω Επιτροπών και καταβάλλεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία τους, καθώς και να παρουσιαστούν δόκιμοι τρόποι χειρισμού αυτών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στην εκάστοτε Επιτροπή να αποφασίζει, εντός του οριοθετημένου πλαισίου νομιμότητας και βάσει του κανονισμού της, για τον ειδικότερο τρόπο λειτουργίας της.

Αναλυτικά η νέα Εγκύκλιος 374 Εδώ

——————

Επίσης με τη νέα εγκύκλιο Αριθμός 380, καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»

Αναλυτικά η νέα Εγκύκλιος 380 Εδώ

—-

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.