Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/6

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 30.06.2022 ημέρα  Πέμπτη  με ώρα έναρξης 11.30 και ώρα λήξης 13.30 με θέμα:

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση με την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την ανέγερση της προτομής του Εθνομάρτυρα Ευαγόρα Παλληκαρίδη στις 8 Ιουλίου 2022 στην πλατεία «Εθνομάρτυρα Ευαγόρα Παλληκαρίδη, για τα αποκαλυπτήρια της προτομής».

Σημαντική υπενθύμιση: Οι συμμετέχοντες/σες δημοτικοί σύμβουλοι αποστέλλουν τις ψήφους τους από ώρα 11.30 μέχρι ώρα 13.30 στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotiko.symboulio@agiaparaskevi.gr.

(Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών).