Διπλή συνεδρίαση πραγματοποιεί το Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής στις 14 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1. περ.3 του Ν. 4735/2020, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, καλείσθε να προσέλθετε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 78 του Ν. 4954/2022ημέρα Τετάρτη 14.09.2022 και ώρα 18.00  με θέμα:

Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ Εξαμήνου έτους 2022 (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος– κ. Β. Ζορμπάς).

**********************************************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη  κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 78 του Ν. 4954/2022,στις 14.09.2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00 με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ύψους εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» έτους 2022» (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  2. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποστολή αντιπροσωπείας στην Θεσσαλονίκη για την έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας Beyond 4.0 που θα πραγματοποιηθούν στις 29 -01/10/2022» (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  4. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου” (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  5. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  6. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.