Ξαφνική «βόμβα» της Περιφέρειας για το αμαξοστάσιο! Σφραγίζει εγκαταστάσεις σε ένα μήνα (DOC)

Κλείνουν εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων και επισκευής-συντήρησης οχημάτων!

Γράφει η Λένα Μαρκή

Με την 810289/22-8-2022 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής που διανεμήθηκε στις 31/8/2022 και παραδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στο γραφείο δημάρχου στις 6/9/2022, σφραγίζονται εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν οχήματα εντός του αμαξοστασίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Την απόφαση υπογράφει η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα, κ. Λουκία Κεφαλογιάννη.

(αποκλειστικά στο aparaskevi-images.gr, η αναδημοσίευση απαιτεί την αναφορά της πηγής)

Αναλυτικά η Αντιπεριφερειάρχης αποφάσισε:

1. Την σφράγιση των εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίμων που βρίσκονται εντός του αμαξοστασίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. Η σφράγιση των παραπάνω εγκαταστάσεων θα υλοποιηθεί ένα μήνα από την κοινοποίηση της παρούσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Υ.Α. αρ.59555/2459/2000 (ΦΕΚ1261/Β) όπως ισχύει σήμερα. Ο εκμεταλλευτής ή ιδιοκτήτης των ανωτέρω εγκαταστάσεων, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση με απόδειξη επίδοσης, είναι υποχρεωμένος:

α) με ευθύνη του να απομακρύνει τα καύσιμα που βρίσκονται εντός των δεξαμενών της εγκατάστασης, να γίνει καθαρισμός των δεξαμενών από τυχόν κατάλοιπα από κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία και να καταστούν οι δεξαμενές ελεύθερες αερίων (gas freeing).

β) να παρευρίσκεται κατά τη σφράγιση των εγκαταστάσεων, για να συνυπογράψει το πρακτικό σφράγισης που θα συνταχθεί, αφού ειδοποιηθεί έγκαιρα με κάθε πρόσφορο μέσο από την Υπηρεσία μας.

γ) το αργότερο σε πέντε ημερών από την ημέρα της σφράγισης, να τοποθετήσει, στην είσοδο των εγκαταστάσεων, πινακίδα διαστάσεων 1,00 Χ 0,60 μ. η οποία θα φέρει την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ – ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Αν ο ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής των εγκαταστάσεων, που πρόκειται να σφραγιστούν, παραβεί τα παραπάνω, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

2. Την σφράγιση των εγκαταστάσεων του χώρου στον οποίο βρίσκονταν μηχανολογικός εξοπλισμός συνεργείου επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. Η σφράγιση του παραπάνω χώρου θα γίνει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του ΠΔ 78/88, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ΠΔ 38/1996, μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση – επίδοση της παρούσας απόφασης στον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή του.

Πρόθεση του Δήμου είναι να ζητήσει επανεξέταση και αναστολή της δυσμενούς απόφασης από την Περιφέρεια Βορείου Τομέα. Επίσης, θα προβεί σε ειδική διοικητική προσφυγή και αίτηση αναστολής εκτελέσεως της απόφασης αυτής στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Για τις ενέργειες αυτές καλείται να λάβει άμεσα (σήμερα 14/9/2022) απόφαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αφού το θέμα τέθηκε ως κατεπείγον.

Επί της ουσίας αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του αμαξοστασίου βρίσκεται σε απίθανα δύσκολο σημείο και ο Δήμος είναι αναγκασμένος να δώσει λύση. Η προσπάθεια να κερδίσει χρόνο είναι σημαντική, όμως ο κόμπος πλέον έφτασε στο χτένι και χρειάζεται οριστική λύση. Μια λύση που για να εξευρεθεί χρήζει συναίνεσης και συνεργασίας όλων των δημοτικών παρατάξεων της Αγίας Παρασκευής, γιατί το πρόβλημα είναι κοινό και αφορά όλους. Μια μετάθεση λίγων μηνών (ίσως) απλά θα ρίξει την «καυτή πατάτα» στα χέρια του επόμενου δημάρχου, όποιος και αν είναι αυτός.

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.