Ο Γιώργος Οικονόμου καλεί στο Τσακό στις 19/10 για να συζητήσει μαζί σας τα προβλήματα της γειτονιάς

Ο Γιώργος Οικονόμου μας καλεί στο Τσακό στις 19/10 για να συζήτηση μαζί σας τα προβλήματα της γειτονιάς.

Να είμαστε όλοι εκεί.

“Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή”