Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής στις 8/11

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 08-11-2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00 με θέματα:

  1. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 43 του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την προσαρμογή της ρυμοτομικής γραμμής στην συμβολή των οδών Λεωνίδου, Ευεργέτου Γιαβάση και Ειρήνης στην υφιστάμενη κατάσταση, με κατάργηση του τμήματος Τ9Ν, Τ8, Τ9, Τ10, Τ10Ν και δημιουργία καμπύλης γραμμής – τόξο Τ9Ν, Τ10Ν με ακτίνα 8.00 μέτρα.

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 08-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 με θέματα:

  1. Αναπροσαρμογή ή μη τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2023.
  2. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων xώρων έτους 2023.
  3. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023.
  4. Έγκριση της απόφασης 61/2022 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ περί της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2022 των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  5. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο ΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021».
  6. Απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Σ. Σ., σε απόδοση ποσού 542,56 €, που αφορά «Δαπάνες σύνδεσης ΕΥΔΑΠ» του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  7. Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 2.144,00€.

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.