Απάντηση της Διοίκησης των Παιδικών Σταθμών προς αποκατάσταση της αλήθειας

ΠΡΟΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Μετά από αίτημα του τακτικού μέλους των ΠΑΙΣΔΑΠ Α. Γκιζιώτη, το οποίο συνυπέγραψαν και άλλα 6 μέλη της αντιπολίτευσης, για σύγκληση δια ζώσης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου με σκοπό την ακύρωση της απόφασης της 1/2023 τακτικής συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ των ΠΑΙΣΔΑΠ, με την οποία αποφασίστηκε άσκηση έφεσης εκ μέρους του Νομικού Προσώπου κατά της 13/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου για την καταβολή 162.500 ευρώ σε 82 εργαζόμενους για επιδόματα εορτών και αδείας, συγκλήθηκε σύμφωνα με την εγκύκλιο 375/ 2-6-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών η 4/2023 τακτική συνεδρίαση των ΠΑΙΣΔΑΠ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο εισηγητής του αιτήματος κ. Γκιζιώτης δεν παρουσίασε νεότερα στοιχεία που να δικαιολογούν την ακύρωση της 1/2023 απόφασης των ΠΑΙΣΔΑΠ, καθότι στις λίγες μέρες που μεσολάβησαν μεταξύ των 2 συνεδριάσεων, ούτε η νομοθεσία για την περικοπή των επιδομάτων εορτών και αδείας έχει αλλάξει, ούτε η νομολογία του Αρείου Πάγου (476/2022 77/2022, 1280/2020) έχει ανατραπεί όσον αφορά τα επιδόματα εορτών και αδείας, η οποία κρίνει συνταγματική την περικοπή τους ως προς τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα (Υποπαράγραφος Γ.1. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΕΡ. 2) του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν. 4046/2012), αλλά ούτε και η νομοθεσία για τη διεξαγωγή τακτικών συνεδριάσεων δια περιφοράς  των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων των Δήμων (βρίσκονται ακόμα σε ισχύ τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του Covid-19 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 75297 ΦΕΚ Β’ 7005/31-12-2022, τα οποία παρατείνονται μέχρι τις 30-1-2023), οπότε και αιτιολογείται η σύγκληση τακτικών συνεδριάσεων δια περιφοράς των διοικητικών συμβουλίων Νομικών Προσώπων των Δήμων.

Στη συνέχεια, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής, η οποία ήταν παρούσα στη συνεδρίαση, εξήγησε στο σώμα ότι, εφόσον δεν παρουσιάστηκαν νεότερα στοιχεία από τον Εισηγητή, τότε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67, παράγραφος 2, περίπτωση β, του Νόμου 3852/2010, όπως η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10, παράγραφος 2, του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α 53 /11.3.2020), το αίτημά του δεν γίνεται δεκτό από τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου, οπότε δεν μπορεί να συζητηθεί εκ νέου στο Διοικητικό Συμβούλιο και ακόλουθα να τεθεί σε ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος μετά και τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου ανακοίνωσε τη λήξη της 4/2023 τακτικής συνεδρίασης των ΠΑΙΣΔΑΠ.

Οι όποιες διαδικασίες ανελήφθησαν από μέλη της αντιπολίτευσης μετά τη λήξη της συνεδρίασης στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης και υπόκεινται στην κρίση όλων μας.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεδομένου ότι υπάρχει πρόσφατη Νομολογία Ανώτατου Δικαστηρίου (αποφάσεις Αρείου Πάγου 476/2022, 77/2022, 1280/2020), η οποία κρίνει συνταγματική την περικοπή των επιδομάτων εορτών και αδείας και λαμβανομένου υπόψη ότι οι ΠΑΙΣΔΑΠ, ως ΝΠΔΔ, διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και ως εκ τούτου είναι υπόλογοι σε τυχόν έλεγχο και πιθανό καταλογισμό από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, δεν ήταν δυνατόν να μην ασκήσουν έφεση. Η μη άσκησή της ουσιαστικά θα σήμαινε ότι το Νομικό Πρόσωπο κωφεύει ως προς την ως άνω Νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου και την απεμπολεί.

Η Διοίκηση των ΠΑΙΣΔΑΠ με την άσκηση της έφεσης δεν στρέφεται κατά των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου, αλλά ακολουθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο με γνώμονα την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία των ΠΑΙΣΔΑΠ. Η φιλεργατική στάση της Δημοτικής Αρχής αποδεικνύεται με τη συνομολόγησή της την τελευταία τριετία στις δικαστικές διεκδικήσεις σημαντικού αριθμού εργαζομένων των ΠΑΙΣΔΑΠ για τη μονιμοποίησή τους.

Ο Πρόεδρος των ΠΑΙΣΔΑΠ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.