Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ στις 8/2

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 08.02.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00  με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την  σύναψη δανείου ποσού 2.950.000,00€ για την απαλλοτρίωσή του Ο.Τ. 119  (πρώην εκπαιδευτήρια Μακρή) και κατάρτιση όρων αυτού, μετά την υπ΄αριθ. 22/2023 εισήγηση – απόφαση της Ο.Ε  (εισήγηση: Δήμαρχος Β. Ζορμπάς).
  2. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια δημοπρασίας για τη σύσταση δικαιώματος επιφάνειας σε ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή του «Τσακού» του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για την εγκατάσταση και λειτουργία σε αυτό απόλυτα αναγκαίων κοινωφελών χρήσεων για τους κατοίκους της περιοχής (εισήγηση: Νομικός Σύμβουλος κ. Γ. Λαζουράς).
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλή προς το Δήμο της Σ.Α (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη χωροθέτησης κάδων επί της οδού Αγ. Ιωάννου. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).
  6. Τροποποίηση 42/2021 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση ένταξης του Δήμου  Αγίας Παρασκευής, ως ιδρυτικό μέλος στην υπό σύσταση Αστική μη-Κερδοσκοπική Εταιρεία ΄΄Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή –Climattica΄΄, έγκριση του Καταστατικού της ΑμΚΕ και ορισμός εκπροσώπων» (εισήγηση: Δήμαρχος Β. Ζορμπάς).
  7. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθμ.04/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε εφαρμογή των οριζομένων στην αριθμ.131/Α.Π.6383/26-1-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (εισήγηση: Δήμαρχος Β. Ζορμπάς).
  8. Έγκριση και ψήφιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ οικονομικού έτους 2023(εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. Ν. Παναγόπουλος).
  9. Έγκριση Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» οικονομικού έτους 2023 (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. Ν. Παναγόπουλος).

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.