Ζητείται νοσηλεύτρια-νοσηλευτής για την Στέγη Γερόντων

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών – Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο και Στέγη Γερόντων Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής

Ανακοίνωση

Η Στέγη Γερόντων Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει:

 Νοσηλευτή-Νοσηλεύτρια

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες:

  • Πτυχία ΙΕΚ, Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
  • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες
  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια
  • Επαγγελματική συμπεριφορά

Προσφέρεται:

  • Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων
  • Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
  • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
  • Πληροφορίες: 210 6526818