Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ στις 22/3

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 22.03.2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00  με θέματα:

  1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
  2. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους του Τ.Π. & Δανείων για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» 2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί επιλογής και έγκρισης  χρηματοπιστωτικού ιδρύματος,  για την σύναψη δανείου ποσού 2.950.000,00€ για την απαλλοτρίωσή του Ο.Τ. 119 (πρώην εκπαιδευτήρια Μακρή) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
  4. Λήψη απόφασης γιαΕπαναπροκήρυξη δύο (2) θέσεων ΙΔΟΧ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).
  5. Έγκριση του τρόπου και χρόνου υλοποίησης του «Θερινού  Προγράμματος  Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης έτους 2023» καθώς και των προϋποθέσεων διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος  Δ. Λέκκας).
  6. Λήψη απόφασης για την έγκριση επικαιροποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το ΝΠΔΔ «ΠΑΙΣΔΑΠ» για την πράξη «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΡΑ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).
  7. Τροποποίηση τοπογραφικού ταφολογίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων