“Νέα Αρχή”: Αναζητούνται «ευήκοα ώτα» για το θέμα της δυσοσμίας των φρεατίων στην πόλη μας

Στο μείζον πρόβλημα της δυσοσμίας των φρεατίων των ομβρίων στην πόλη μας, που απειλεί την δημόσια υγεία και καθιστά αφόρητη την κατάσταση και την καθημερινότητα των πολιτών, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της Νέας Αρχής, Γιώργος Οικονόμου, στο Δημοτικό Συμβούλιο της 22ας Μαρτίου.

Ακριβώς όπως έχει συμβεί και κατ΄ επανάληψη στο παρελθόν, για μία ακόμη φορά δεν αναδεικνύεται λύση στο πρόβλημα αυτό, μέσα από την απάντηση του Δημάρχου. Και όπως είναι φυσικό, το πρόβλημα διογκώνεται και δεν επιδέχεται άλλη αναβολή, ενώ οι δημότες παραπονιούνται καθημερινά και απαιτούν επιτέλους να βρεθεί μια λύση.

ΚΑΛΟΥΜΕ την δημοτική αρχή η οποία αρνείται πεισματικά να μας ακούσει και να υιοθετήσει τις προτάσεις μας, να χαρακτηρίσει το θέμα επικίνδυνο για την δημόσια υγεία μετά από αυτοψία αρμοδίων αρχών υγείας και περιβάλλοντος που θα έπρεπε ήδη να έχει δρομολογήσει σε συνεργασία με την Περιφέρεια, ώστε να είναι δυνατή η άμεση αποκατάσταση του προβλήματος με ανάθεση εργασιών σε βάρος και για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ στα θέματα αρμοδιότητάς της. Στα λοιπά ζητήματα ευθύνης του Δήμου και των “παράνομων συνδέσεων” να δρομολογηθούν ενέργειες και να υποχρεωθούν όλοι να συμμορφωθούν με την νομιμότητα. Τέτοια ζητήματα ανομίας και συντήρησης πελατειακών σχέσεων μας βρίσκουν αντίθετους.

Ενώ αναζητούνται «ευήκοα ώτα» για το θέμα της δυσοσμίας των φρεατίων στην πόλη μας και τη δραστική του επίλυση, η δημοτική αρχή στέκεται αδιάφορη και αδύναμη να ανταποκριθεί ουσιαστικά, ακόμη και στα ευνόητα που αφορούν στην υγεία μας.