Σε ημερίδα στην πόλη μας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος

῞Ενα συνέδριο μέ πανελλαδική καί διορθόδοξη ἀκτινοβολία στήν πόλη μας πού διοργανώθηκε ἀπό τήν ἐνορία τῆς ῾Αγίας Παρασκευῆς ᾿Αττικῆς τοῦ πρωτ. π. Σταύρου Τρικαλιώτη, ἐφημερίου ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίας Παρασκευῆς ᾿Αττικῆς.

Μέ πολλή μεγάλη ἐπιτυχία διεξήχθη τό συνέδριο πού διοργάνωσε ἡ ἐνορία ῾Αγίας Παρασκευῆς ᾿Αττικῆς στίς 12 Φεβρουαρίου 2012 στό ἀναψυκτήριο «DA VINCI», μέ τήν ἔγκριση καί εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ῾Ιερωνύμου τοῦ Β΄. Μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. ῾Ιερώνυμος παρέστη στό συνέδριο, κήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ὁμιλιῶν καί ὁμίλησε πατρικά συγχαίροντας ἐκ καρδίας τόσο τούς ἱερεῖς πού δούλεψαν ἀόκνως γιά τήν προετοιμασία τοῦ συνεδρίου, ὅσο καί τούς λαϊκούς μας συνεργάτες πού μέ τόν τρόπο τους συνέτειναν στήν ὁμαλή προετοιμασία καί διεξαγωγή του.

Τό Θέμα πού ἐπελέγη: «Παλαιά Διαθήκη: ᾿Αλήθεια καί ψεύδη», ἔδωσε τήν ἀφορμή ἔμπειροι και διακεκριμένοι ἐπιστήμονες ὁμιλητές νά ἀναιρέσουν ὅσα κατά καιρούς ψεύδη καί ἀνυπόστατα λέγονται τόσο ἀπό κύκλους τῶν ῾Εβραίων, ὅσο καί ἀπό δικούς μας ἀρχαιολάτρες περί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί προσβάλλουν τό κῦρος καί τή θεοπνευστία της. Τονίστηκε ὁ ἄρρηκτος δεσμός Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης καί τό γεγονός ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀποτελεῖ προϋπόθεση τῆς Καινῆς καί ὅτι περιέχει πλῆθος μαρτυρίες καί ἀναφορές, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν προτυπώσεις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ῾Ο ἴδιος δέ ὁ Κύριός μας στήν Καινή Διαθήκη ἀναφέρεται συχνά σέ χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τρόπον τινά τήν επικυρώνει. ῎Εχουμε μάλιστα καί τήν ἀψευδῆ μαρτυρία Του: «Οὐκ ἦλθον καταλῦσαι τόν νόμον ἤ τούς προφῆτας, ἀλλά πληρῶσαι».

Τό συνέδρο παρακολούθησε πλῆθος λαϊκῶν καί ἀρκετοί ἱερεῖς -ὑπολογίζεται ὅτι ἦταν περί τά τετρακόσια ἄτομα-. ῾Ο ᾿Αρχιεπίσκοπος συνοδευόταν ἀπό τόν ὁ πρωτοσύγκελλο τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς ᾿Αθηνῶν παν/το ᾿Αρχιμ. π. Μάξιμο Παπαγιάννη. Παρέστησαν οἱ σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες Μεσογαίας καί Λαυραιωτικῆς κ. Νικόλαος -ὁ ὁποῖος τό πρωῒ προέστη καί στήν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό ῾Ιερό Ναό τῆς ῾Αγίας Παρασκευῆς καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο-, καί Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου, ὁ Πρόεδρος τῆς ῾Εστίας Πατερικῶν Μελετῶν ᾿Αρχ. Σαράντης Σαράντος, ὁ Γραμματέας τῆς Συνοδικῆς ᾿Επιτροπῆς ἐπί τῶν αἱρέσεων πρωτ. Κυριακός Τσουρός, οἱ Καθηγητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Κοντογιάννης καί ῾Ολυμπίου. Κατά τήν ἡμερίδα ἀνεγνώσθησαν καί μηνύματα πού ἔστειλαν ὀρθόδοξα Πατριαρχεία, ῾Ιερές Μητροπόλεις τοῦ ῾Ελλαδικοῦ χώρου, κόμματα κ.λ.π. Τό συνέδριο τίμησαν μέ παρουσία τους ὁ ἀξιότιμος Δήμαρχος ῾Αγίας Παρασκευῆς κ. Βασίλειος Ζορμπᾶς, ὁ ἀξιότιμος πρώην Δήμαρχος ῾Αγίας Παρασκευῆς κ. Βασίλειος Γιαννακόπουλος ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Δ.Σ.τῆς Π.Ε.Δ.Α (Περιφερειακῆς ῞Ενωσης Δήμων ᾿Αττικῆς), ἡ πρώην ὑφυπουργός κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, οἱ ᾿Αντιδήμαρχοι ῾Ελένη Δάβαρη καί Δημήτριος ᾿Αλεφαντῆς, ὁ πρώην ᾿Αντιδήμαρχος καί δημ. Σύμβουλος κ. Κωνσταντῖνος Κρητικίδης,   οἱ δημοτικοί Σύμβουλοι ᾿Εμμανουήλ Κωνσταντακόπουλος, Σωτήρης ᾿Ησαῒας, , Τίμος Κωστόπουλος, Λέκκας ᾿Ιωάννης καί Γιάννης Παύλου καί ὁ πρώην δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Καψωμενάκης.

Τό συνέδριο κάλυψε δημοσιογραφικά ἡ τοπική-ἐνημερωτική ἱστοσελίδα http://www.aparaskevi-images.gr τήν ὁποία καί εὐχαριστοῦμε. Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης καί τήν ἔγκριτη ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα «Περισκόπηση», γιά τήν προβολή τοῦ ὡς ἄνω συνεδρίου. Τά Πρακτικά τοῦ συνεδρίου γιά τήν Παλαιά Διαθήκη (video & κείμενα θά ἀναρτηθοῦν σύντομα στήν ἐνοριακή ἱστοσελίδα μας http: www.aganargyroi.gr, πού περιέχει ἄρθρα ὀρθόδοξου καί κοινωνικοῦ περιεχομένου, καθώς καί ἄρθρα καί εἰδήσεις τοπικοῦ ἐνδιαφέροντος καί ἐνημερώνεται καθημερινά. ῾Ο ἀναγνώστης μπορεῖ ἐπίσης στήν ἱστοσελίδα αὐτή νά βρεῖ καί τά Πρακτικά τοῦ προηγούμενου συνεδρίου πού εἶχε διοργανώσει ἡ ἐνορία τῆς ῾Αγίας Παρασκευῆς πρίν δύο χρόνια μέ τόν τίτλο: «Γλῶσσα καί Λατρεία. Νοησιαρχία ἤ μέθεξις;»