Ανέφικτη η ζωντανή κάλυψη των Δημοτικών Συμβουλίων;;;

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης κ. Αλεφαντή ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν δυσκολίες στην πραγματοποίηση οπτικοακουστικής κάλυψης των συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου από τον ίδιο το Δήμο.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να ορισθεί συγκεκριμένο άτομο που θα πραγματοποιεί τις λήψεις, το οποίο και θα πρέπει να αμοίβεται. Όμως ο Επίτροπος δυσκολεύεται να εγκρίνει ανάλογο κονδύλι,  από τη στιγμή που υπάρχει ήδη πρακτικογράφος και ηχητική κάλυψη.

Όμως οι προσπάθειες δεν θα σταματήσουν, όπως μας διαβεβαίωσαν,  τόσο από την πλευρά της Αντιδημαρχείας Διοίκησης όσο και από μέρους του Επιτρόπου, ώστε να βρεθεί κάποια λύση.

Οι καλές προθέσεις υπάρχουν και ελπίζουμε να ξεπεραστούν οι σκόπελοι.