Ανοικτή επιστολή των 4 μηχανικών που αφορά το πόρισμα που συνέταξαν για το 4ο Νηπιαγωγείο