Δολιοφθορές στη Βίλα Ιόλα (Ο.Τ. 278)

 

Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, έχουν σημειωθεί φθορές, καταστροφικές παρεμβάσεις στη Βίλα Ιόλα από αγνώστους κατά τις βραδινές ώρες .
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουν αφαιρεθεί κουφώματα από πόρτες και παράθυρα, φθορές που είναι ορατές τόσο από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης όσο και από την οδό Δημοκρατίας. Ενώ πιθανολογούνται και ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου.
Με δεδομένο ότι το κτίριο έχει κηρυχθεί διατηρητέο και είναι δεσμευμένο και όλα τα επικείμενα στοιχεία του χώρου είναι καταγεγραμμένα τόσο από το Δήμο όσο και από το Υπουργείο Πολιτισμού, μιας και (ο χώρος) βρίσκεται σε διαδικασία αποζημίωσης του ιδιοκτήτη, παρακαλούμε:
α) Να παρέμβετε άμεσα προβαίνοντας σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την προστασία του χώρου και των ειλημμένων, από την πολιτεία, αποφάσεων.
β) Να κοινοποιήσετε την παρούσα επιστολή στον κάτοχο του κτιρίου ( και του περιβάλλοντος χώρου) ευθύνη του οποίου αποτελεί η προστασία του, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3028/2002 (το οποίο επισυνάπτεται), και να επιληφθείτε για τυχόν αυθαιρεσίες.

Ο Πρόεδρος                            Για το Δ.Σ                                    Η Γραμματέας
Γιώργος Ματσούκας                                                            Παρ. Κουτσογιάννη